SZOLGÁLTATÁSAINK
* * *
 • Piackutatás, fejlesztés előtt
 • Új termékek piaci bevezetése
 • Termékek, belföldi értékesítése, vásárlása
 • Termékek export értékesítése, importja
 • Új berendezések, gépek értékesítése, vásárlása
 • Használt eszközök, berendezések, gépek értékesítése
 • Üzleti partner keresés
 • Befektető partner keresés
 • Ingatlanok eladása, kiadás
 • Üzletrészek eladása, vásárlás
 • Egyéb üzleti célok elérése
 • ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

  Levelezési címünk: gfu@szeniso.hu

  Sikeres üzletfejlesztés legegyszerűbb - és legtakarékosabb módszerei

  Szerző: Nagy Lajos
  Kategória: üzleti - szakmai 2019. 02. 15.

  A cikkben a kis – és középvállalkozások egyik nagy kihívását jelentő feladatról írok, amennyiben szeretném felhívni a figyelmet a marketing alapú üzletfejlesztés egyik nagyszerű lehetőségére. Ezt a lehetőséget egy olyan Infokommunikációs Rendszer (IKR.) kínálja, amely kiterjedt és erőteljes üzleti kommunikációval segíti elő a fejlesztés üzleti céljainak elérését.

  Az üzletfejlesztés céljait a vállalkozások határozzák meg, attól függően, hogy mely területeken erősödnek fel a változtatási igények. Sok vállalkozás az üzletfejlesztési célokat 2-3 célra szűkíti, mások komplexebben kívánják kezelni a célok meghatározását.

  Pénz, Nyereség, Pénzügy, Üzleti, Visszatérés, Hozam
  Komplex megközelítéssel a vállalkozás egészének adhat lendületet

  Az általam ajánlott marketing kommunikációs eszköz, melyet a SIKER forrásaként említek, a vállalkozások ajánlatainak és keresleteinek kiterjedt és erőteljes kommunikációjára képes. E kommunikáció egyfelől belföldre és külföldre, másfelől üzleti információként és üzleti hirdetésként történik, olyan böngésző felületeken, amelyeket döntően üzleti érdekű látogatók böngésznek, keresők támogatása mellett.

  Hogyan érhető el sikeres üzletfejlesztés, kommunikációs eszközökkel és módszerekkel?

  A komplex megközelítést követve:
  • Cég – és üzleti kapcsolatok bővítése akkor lehet a leghatékonyabb, ha változatos tartalmú és nagy számú üzleti információ közzétételére kerül sor. Jó módszer továbbá, ha mások üzleti információinak böngészése során, minél több közlés feladójához fordul érdeklődéssel. A kapcsolatok bővítésére lehetőséget kínál a www.cegadatbank.hu üzleti portál is, ahol keresők segítik a belföldre és külföldre értékesítő vállalkozások elérését.
  • Új termékek/szolgáltatások piaci bevezetése változatos tartalmú és nagy számú üzleti információ közzétételét igényli. E közlések az ajánlott rendszer segítségével a böngészők számára információként és hirdetésként is elérhetővé válnak, ennélfogva a látogatók klikkelési gyakorisága jól jelzi az új termék lehetséges piaci perspektíváját.
  • Az elhatározott üzletfejlesztési célok között általában a termékek/szolgáltatások értékesítési bevételeinek -, valamint a jövedelmezőség kerül előtérbe. Az IKR. ezen célok elérése terén nyújthat a legtöbb segítséget. Itt célszerű utalni arra, hogy a jövedelmezőségre vonatkozó törekvések erőteljesen ösztönzik az előnyösebb beszerzéseket belföldről és külföldről egyaránt. Az IKR. piacterei erre kitűnő lehetőségeket kínálnak.
  • Különösen a termelő cégeknél, számos esetben fordul elő, hogy az eszközök, gépek, berendezések feleslegessé válnak, ezért vevőket kénytelenek felkutatni. Az IKR. piacterei erre kitűnő lehetőségeket kínálnak.
  • Gyakran kerülnek a cégek olyan helyzetbe, amikor felerősödik az érdek, üzleti partnerrel való együttműködés iránt. Ez azonban nehezen realizálható olyan kommunikációs eszköz nélkül, amely erőteljesen és kiterjedten képes kommunikálni a partnerkereső közléseket. A siker persze nem csak a kommunikáción múlik. Erről az IKR. útmutatójában hasznos tanácsokat olvashat. Az IKR. külön www.uzletipartnerek.hu partnerkereső piacteret is működtet.
  • Nagy gyakorisággal jelentkezik igény külső források bevonására, különösen, ha nem lehetséges hitel felvétele, vagy ha a külső forrás felhasználása előnyösebb. Az is gyakori, hogy meglévő befektetési projektek közös érdekű megvalósítása a célszerűbb. főként, ha innovációs projektekről van szó, ahol a befektető partner bevonása a forrásokon kívül további előnyöket is kínál. Az IKR. a befektető partnerek felkutatására tematikus piacteret ajánl használatra. E piactér a Befektetési Brókerház részeként működik. www.investorpartners.hu
  • Különösen azoknál a vállalkozásoknál, amelyeknél használaton kívül kerülnek üzleti célú ingatlanok, szükségessé válik vevők, bérlők felkutatása. Az IKR. a siker érdekében Befektetési Brókerház integrált részeként www.ingatlanbrk.hu ajánló piacteret is működtet.
  • Az üzletfejlesztési célok között megjelenhetnek olyanok is, amelyek a cégtulajdonosok körében esedékes változásokra vonatkoznak. (pl. generáció váltás, tulajdonosok közötti feszültségek, forrásbevonás üzletrész eladáshoz kapcsolódóan) Az IKR. a Befektetési Brókerház kommunikációs környezetében önálló piacteret kínál az ilyen esetekre. www.cegadasvetel.hu
  Hogyan használhatja a leírt marketing alapú üzletfejlesztés módszereit?

  Az IKR. használata minden KKV. vállalkozás számára elérhető, amennyiben a www.markinfo.hu üzleti portálon található linkeket megnyitja, tájékozódik a részletekről, majd kezdeményezi a rendszer használatát.

  Most különösen hasznos a látogatás, mert az IKR.-t bevezető akció, jelentős kedvezményekkel még fut.

  Az ajánlott marketing módszerek használatával reméljük Ön számára is beigazolódik, hogy a marketing kommunikációval történő üzletfejlesztés nagyszerű eredményeket hozhat.

  Amennyiben érdeklődve olvasta a cikkem, és a jövőben publikálandó cikkeim közvetlen megküldésére igényt tart, javaslom, hogy adja meg címét.

  Az Ön neve: *
  Email címe: *
  Telefon száma:

  A következő cikkemben a franchise alapú üzletfejlesztés lehetőségeiről kívánok írni.

  Megtisztelő érdeklődésére számítok.

  Hogyan lehet forráshiányos vállalkozásokat
  intenzíven fejleszteni?

  Szerző: Nagy Lajos
  Kategória: üzleti - szakmai 2018. 08. 28.

  A cikkben arra teszek utalást, hogy a forráshiányos cégek sem állhatnak le a fejlesztésekkel, mert nélküle a cég nem kerülheti el a bukást.

  Megvalósítható lehetőségként részükre a tudásalapú és intenzív fejlesztési módszerek alkalmazását ajánlottam. Sőt felhívtam a figyelmet, hogy e módszereket olyan elemek egészíthetik ki, amelyekkel a cég fejlődésének üteme felgyorsítható. Fontos tehát, hogy kedvezőtlen helyzetből is van út a SIKERHEZ.

  Pénz, Nyereség, Pénzügy, Üzleti, Visszatérés, Hozam
  A forráshiányos cégeknek tudásalapú és intenzív fejlesztésre van szükségük.

  Aligha kell bizonygatni, hogy a piacon sok cég küzd a fejlesztésekhez szükséges források hiánya, vagy elégtelen volta miatt.

  Az is közismert, hogy a fejlesztések elmaradása miatt, az adott cégeknél kedvezőtlen folyamatok kezdődhetnek, sokasodhatnak a problémák, közöttük a legnagyobb: felerősödik a perspektívátlanság érzése az alkalmazottakban.

  Közhelyszerű annak megállapítása, hogy ha a vállalkozások nem fejlesztenek, a bukás elkerülhetetlen.

  Induljunk tehát ki abból, hogy a forráshiányos cégeknek is kell fejleszteni, sőt éppen azért, hogy kikerüljenek e kedvezőtlen állapotukból.

  Sajnos gyakran csak a műszaki fejlesztésre értelmezik a fejlesztési szükségletet, különösen, mert a különböző pályázatok által elnyerhető támogatások is az ilyen jellegű fejlesztéseknél vehetők igénybe. Ha azonban nincs saját forrás, vagy lemond a cég a fejlesztésről, vagy hitel felvételével kockáztat.

  Van azonban más lehetőség is a forráshiányos cégek számára, konkrétan: a tudásalapú fejlesztés, amely eredményorientált üzleti szolgáltatások igénybe vételével, intenzívvé tehető.

  Természetesen a tudásalapú, komplexen, modulárisan és speciális igényű fejlesztések bármelyike, jelentős sikereket eredményezhetnek, de a műszaki fejlesztési szükségletet nem pótolhatják.

  Ugyanakkor a cég új lendületet vehet, lehetőségeket hasznosíthat és hatékonyabbá válhatnak a belső mechanizmusok, folyamatok. E mellett az alkalmazottak ismét biztató jövőt látnak, amelyért maguk is tenni akarnak.

  Amennyiben e módszerek alkalmazásában az Ön cége is érdekelt, vagy e cikket követő részletező írásaim iránt érdeklődik, javaslom, adja meg címét, hogy felvehessem Önnel a kapcsolatot.

  Az Ön neve: *
  Email címe: *
  Telefon száma:


  A következő cikk azokról a fejlesztési területekről szól majd, amelyekre a tudásalapú fejlesztés értelmezése feladatokat jelez a fejlesztők számára.

  Megtisztelő érdeklődésére számítok.